Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

slownik

SŁOWNIK STUDENTA

Absolwent – to osoba, która ukończyła szkołę wyższą.

Aula – to taka duża sala, w której studenci słuchają wykładu. To miejsce, do którego nie można wnosić jedzenia i picia.

Dyplom –po skończeniu studiów otrzymujemy taki dokument, który stwierdza jakie mamy kwalifikacje naukowe lub zawodowe.

Dyskusja – to czas, kiedy studenci rozmawiają ze swoim wykładowcą, zadają mu pytania. To kulturalna wymiana poglądów na dany temat, która powinna doprowadzić do jakichś wniosków.

Dziekan – to bardzo ważna osoba na każdym wydziale szkoły wyższej, ktoś kto kieruje wydziałem (kierownik wydziału szkoły). Mówimy: Dziekan Mazowieckiego Uniwersytetu dla Dzieci, porozmawiaj z dziekanem, powitajmy nową panią dziekan.

Harmonogram roku akademickiego - to wykaz terminów obowiązujących na Uczelni ustalonych na dany rok akademicki. Harmonogram zawiera terminy inauguracji roku akademickiego, sesji egzaminacyjnej, przerw świątecznych oraz dni rektorskich wolnych od zajęć.

Identyfikator – to bardzo ważny dokument z informacjami, takimi jak : imię i nazwisko, to taka wizytówka, która pozwoli wejść na wykład.

Immatrykulacja – uroczystość przyjęcia na pierwszy rok studiów studentów.

Inauguracja – to uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w szkole wyższej.

Indeks – to bardzo ważny dokument każdego studenta, do którego zbierane są wszystkie potwierdzenia zaliczeń wykładów, to taki studencki „dzienniczek ucznia”.

Kandydat – to osoba, która chciałaby zapisać się do szkoły wyższej.

Kolokwium – klasówka na uczelni wyższej, rodzaj sprawdzianu wiadomości studenta

Patronat – to taka forma opiekowania się.

Regulamin – to informacje mówiące o tym, jak np. mamy się zapisać do szkoły lub co się stanie kiedy zgubimy indeks .

Rekrutacja – to zapisywanie kandydatów do szkoły wyższej.

Rektor – bardzo ważna osoba, która kieruje wyższą uczelnią.

Rok akademicki – to czas nauki i zajęć w szkołach wyższych, składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.

Semestr – rok akademicki jest podzielony na dwie części. 1-go października rozpoczyna się semestr zimowy, a w drugiej połowie lutego drugi semestr – letni.

Seminarium –zajęcia dla studentów, na których przedstawia się projekty lub referaty z określonej dziedziny wiedzy i prowadzi ożywioną dyskusje na dany temat

Społeczność akademicka – to wszystkie osoby będące w szkole wyższej (np. studenci, absolwenci, kandydaci, wykładowcy)

Student – to osoba, która uczy się w szkole wyższej.

Studia – to nauka w szkole wyższej, uczenie się i poznawanie tego, co nas najbardziej ciekawi.

Ślubowanie – na wyższej uczelni jest to uroczysta obietnica nowo przyjętych studentów, ich zobowiązanie do sumiennego i pilnego studiowania oraz najlepszego zachowania w szkole wyższej.

Uniwersytet – to szkoła wyższa, miejsce, w którym młodzież, dorośli, a także dzieci zdobywają wiedzę (uczą się). Mówimy: on studiuje na uniwersytecie, ciocia wykłada na uniwersytecie, Tomek dostał się na uniwersytet.

Warsztaty – to sposób nauki za pomocą zajęć praktycznych np. taniec, zabawa w teatr, doświadczenia chemiczne czy fizyczne.

Wykład – to ustne przekazywanie przez wykładowcę całej swojej wiedzy studentom. To czas, kiedy studenci powinni być bardzo cicho (jak np. w kinie i teatrze) i tylko słuchać wykładowcy, a pytania zadawać dopiero na koniec.

Wykładowca – to osoba, która prowadzi wykład i przekazuje studentom swoją wiedzę.

Wydział to jeden dział (część) szkoły wyższej. Każda szkoła wyższa składa się z kilku wydziałów np. Wydział Fizyki, Wydział Informatyki, Wydział Wychowania Fizycznego czy Wydział Historii.

Zaliczenie - to podpis (pieczątka) wykładowcy w indeksie, który w taki sposób potwierdza obecność studenta w wykładach oraz nauczenie się wielu nowych rzeczy. Żeby zaliczyć semestr, trzeba zdobyć w indeksie wszystkie ważne zaliczenia.


 
strony www strony www strony www strony www strony www